Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Co je Nová zelená úsporám

šance pro Vás, jak zrekonstruovat rodinný dům nebo si postavit dům v pasivním standardu. .

Poradíme Vám, jak se do programu zapojit. Spolupracujeme se zkušenými projektanty, kteří vám navrhnou nejlepší řešení na míru vašim představám.

Seznam našich registrovaných výrobků a jejich SVT kódů naleznete zde.

O programu

První výzva k podání žádostí v programu Nová zelená úsporám byla vyhlášena. Příjem žádostí bude v srpnu 2013, akceptovány budou i náklady na realizace započaté po 1.1.2013.

V rámci první výzvy se rozdělí mezi žadatele 1 miliarda korun a do konce roku se počítá s dalšími 800 milióny.

První výzva bude zaměřena na investice do snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a na výstavbu nových pasivních domů. Vyšší míru podpory budou mít žadatelé z oblastí postižených letošními povodněmi.

V programu bude dále podporováno i například komplexní zateplování rodinných a bytových domů, veřejných budov a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Kdo může o dotaci žádat

Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Na co je možné dotace žádat

Komplexní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov, spočívající v realizaci opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budov ( izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod.). Dále instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy.

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách.

  • Hladina 1 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů